Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of  JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)voorspellingen.jpg (2870 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)boekchinees.jpg (2186 bytes)

CHINESE ASTROLOGIE: ZIN EN ONZIN

door drs. Roeland de Looff ©  roeland@dirah.nl

Klik hier voor informatie over een schriftelijke cursus echte Chinese Astrologie.

Helaas wordt er over weinig astrologievormen zoveel onzin geschreven als over Chinese Astrologie. Ik denk dat dit komt omdat weinig mensen in het Westen veel weten over deze astrologievorm, die ten prooi is gevallen aan uitgevers die commercieel gewin belangrijker vinden dan het geven van de juiste informatie.

Veel mensen denken dat het z.g. Chinese Jaardier, het belangrijkste is uit de Chinese horoscoop. Echter een Chinese horoscoop volgens het Tzu Ping systeem bestaat uit vier delen, de Chinezen hebben het over vier pilaren.

  1. Een pilaar die wordt bepaald door het geboorteuur.

  2. Een pilaar die wordt bepaald door de geboortedag.

  3. Een pilaar die wordt bepaald door de geboortemaand

  4. Een pilaar die wordt bepaald door het geboortejaar.

Deze laatste pilaar is datgene waar iedereen het over heeft. Echter laat juist die pilaar de minst belangrijke zijn!

De belangrijkste pilaar voor het karakter is de pilaar van de geboortedag, gevolgd door de pilaar van de geboortemaand, dan volgt de pilaar van het geboorte-uur en tenslotte de pilaar van het geboortejaar.

Iedere pilaar heeft een bovenhelft en een onderhelft. De persoon zelf vinden we in het bovenste deel van de pilaar van de geboortedag. Zijn partner is te vinden in het onderste deel van de pilaar van de geboortedag.

De pilaar van het geboortejaar gaat over de voorouders en over invloeden van de maatschappij als geheel op die persoon. Het is bizar dat men in populaire boeken deze pilaar gebruikt voor relatie-analyse. In feite is men dan bezig om zijn grootouders met elkaar te 'matchen'.

De reden dat de pilaar van het geboortejaar zo populair is geworden is dat deze makkelijk weer te geven is in een tabelletje aan het eind van een boek. De pilaar van de geboortedag is iedere dag anders, maar de pilaar van het geboortejaar is een jaar lang hetzelfde. Omdat bijlagen bij een boek niet te lang kunnen worden kiest men voor het weergeven van de pilaar van het geboortejaar. Aangezien weinigen iets weten van Chinese Astrologie is er weinig kritiek op deze houding.

Zoals gezegd bestaat iedere pilaar uit een bovenste en uit een onderste deel. In het bovenste deel vinden we een Yin (vrouwelijke) of Yang (mannelijke) versie van een van de vijf elementen.

In het onderste deel vinden we de bekende Chinese dieren. Alle personen in ons leven (en allerlei andere verschijnselen) zijn in zo'n pilaardeel te plaatsen. Hieronder zie je waar welke personen geplaatst kunnen worden:

 

UURPILAAR (CREATIES) DAGPILAAR (IK) MAANDPILAAR (JEUGD, DIRECTE OMGEVING) JAARPILAAR (VOORVADEREN, MAATSCHAPPIJ)
ZONEN DE PERSOON DE VADER DE GROOTVADER
DOCHTERS DE PARTNER DE MOEDER DE GROOTMOEDER

Een mooi voorbeeld van hoe de pilaren werken vind ik de horoscoop van Margarat Thatcher. Deze stond bekend als de ijzeren dame.

UURPILAAR DAGPILAAR MAANDPILAAR JAARPILAAR
YIN METAAL YANG METAAL YANG VUUR YIN HOUT
SLANG PAARD HOND BUFFEL

Klik hier als je online gratis je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop wilt maken.

In de jaarpilaar vinden we yin hout en de buffel. De buffel geldt in de Chinese Astrologie als een behoudend dier en dat zeker niet strijdbaar is. Het is een harde werker. Yin (vrouwelijk) hout is gevoelig, fantasierijk en intuļtief. Yin hout is te vergelijken met bamboe en gras. Het is niet het harde hout van een boom, maar het meegaande hout van bamboe.

In de dagpilaar vinden we echter metaal en dat lijkt veel meer op de ijzeren dame. In de pilaren die zich rond de dagpilaar bevinden en die belangrijker zijn voor het karakter dan de jaarpilaar vinden we metaal en vuur. Elementen die we terug kunnen vinden in het onbuigzame karakter van Margaret Thatcher.

Een Chinees astroloog zou zeggen dat Margaret Thatcher "yang metaal" is. Tevens zal een Chinees astroloog op basis van de bovenstaande vier pilaren horoscoop nagaan welke elementen sterk en welke zwak zijn.

Een element dat we bijv. niet kunnen terugvinden in de horoscoop van Margaret Thatcher is het element water. Water is een element dat subtiliteit en gevoeligheid symboliseert. Dat zijn niet de meest opvallende eigenschappen van Margaret Thatcher.  

De hond en buffel symboliseren het element aarde. Het paard en de slang het element vuur. Verder treffen we in het bovenste deel van de horoscoop metaal, hout en wederom vuur aan.

Water is in deze horoscoop niet aanwezig en hout nauwelijks. Een Chinees astroloog zou haar dan ook aanraden om zich meer bloot te stellen aan het element water, donkerblauw en zwart te dragen (de kleuren van het element water) en tal van andere maatregelen te nemen die het element water in haar kunnen stimuleren.

Interesse in een cursus Chinese Astrologie? Deze behandelt alle belangrijke elementen van de Vier Pilaren Astrologie volgens het Tzu Ping systeem. De cursus wordt schriftelijk gegeven met als uitgangspunt de eigen Chinese vier pilaren horoscoop.
Klik hier voor informatie over de schriftelijke cursus Chinese Astrologie volgens het vier pilaren systeem.
Klik hier voor informatie over mijn boek over Chinese Vier Pilaren Astrologie
         

Klik hier als je online gratis je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop wilt maken.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dirah Academie materiaal uit deze site op wat voor manier dan ook te verspreiden.

INFORMATIE VOOR DE PERS EN MEDIA: Ik heb geen interesse in het doen van voorspellingen over het komende Chinese nieuwe jaar. Dat is nu eenmaal niet de manier waarop ik astrologie bedrijf.    

Andere pagina's over Chinese, Japanse Astrologie op deze site:

> Cursus Chinese Astrologie I Vier Pilaren Astrologie 
> Wat je moet weten over Feng Shui voordat je een Feng Shui adviseur laat komen
> Nine Star Ki, Japanse Astrologie  
> Maak je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop
> Uitleg Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou
> Handleiding Zi Wei Dou Shu
> Cursus Chinese (Japanse) Astrologie II Nine Star Ki, Ba Zhai (Acht Huizen Systeem), Astrologische Feng Shui - Flying Stars
> Feng Shui en de Stad