Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse Astrologie  

Advaita

Het einde van de illusie

door drs. Roeland de Looff ©  roeland@dirah.nl

De werkelijkheid is een illusie, zij het een hardnekkige

Einstein

Wetenschappers zijn tot de ontdekking gekomen dat als je steeds dieper kijkt in de materie je uiteindelijk niets over houdt. De kleinste eenheid van materie blijkt uiteindelijk helemaal niet te bestaan.

Dat wij toch vaste materie waarnemen komt door onze zintuigen. Niet alles is zoals wij denken dat het is.

Dat wij onszelf zien als afzonderlijke eenheden komt doordat we ons vereenzelvigen met een gedachtenspinsel dat wordt aangeduid met de term ego. 

Het ego is een geheel van gedachten gebaseerd op herinneringen die zich op een illusionaire manier afscheiden van de eenheid.

Je denkbeelden, je verhaal, je voorkeuren, je verleden, soms zelfs je naam zijn allemaal aan verandering onderhevig.

Gevoelens, ervaringen, lichaamssensaties en gedachten verschijnen tot je. Jij bent de tijdloze en onkwetsbare ruimte waarin die inhouden verschijnen.

Kijk maar bij jezelf. Voordat gedachten verschijnen is er stilte. Als gedachten verdwijnen blijft de stilte over.  

De verschijningen veranderen doorlopend, maar de tijdloze ruimte waarin die inhoud verschijnt blijft hetzelfde.

Helaas heeft 'de mind' de neiging om zich te identificeren met de verschijningen. Je zou het proces kunnen vergelijken met het zien van een insect op een muur. Als je een insect ziet dan richt je aandacht zich volledig op dat insect en al het andere dat vergeet je.  

Een andere manier om dit onder woorden te brengen is het verhouding tussen meubels en de ruimte waarin die zich bevinden.

De 'mind' heeft de neiging om zich te richten op objecten (meubels, schilderijen, gordijnen e.d.), maar de ruimte waarin die objecten zich bevinden is veel belangrijker. Objecten kunnen alleen maar verschijnen omdat die ruimte er is. Zonder ruimte kunnen meubels geen plaats vinden.

Alle objecten kunnen slechts verschijnen binnen een ruimte.

Kijk maar hoe dat bij jezelf gaat. Een gedachte (object) komt binnen in de ruimte.

Jij bent niet een veranderlijk object (bijv. een gedachte), maar je het bent tijdloze, onkwetsbare en onveranderlijke  waarin die objecten verschijnen.

Inlichtingen over mijn boek over non dualiteit kun je krijgen door op onderstaande afbeelding te klikken.


Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse Astrologie  Consulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoop

Andere verwante pagina's op deze site
pagina's worden in een nieuw scherm geopend zodat je altijd naar dit menu kunt terugkeren

Mijn Blog Advaita

Wetenschap en Non Dualiteit 

Je Ware Natuur

Teksten uit mijn boek over non dualiteit 'Jij bestaat niet'

Astrologie en Advaita

Aanbevolen externe links

A-dvaita Site van Paul Smit met bijzonder heldere informatie over advaita en non dualiteit.

Interviews Interviews met diverse advaita leraren. Een interview met mij staat ook opgenomen in de galerij.

 

Aanbevolen boeken

Er zijn vele goede boeken over Advaita. Hieronder zie je een selectie van wat ik zie als de beste Nederlandstalige en Engelstalige advaitaboeken.

OVERIGE BOEKEN

©  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Dirah Academie Internationaal materiaal afkomstig uit deze site op wat voor manier dan ook te verspreiden.

Andere pagina's van deze site:

Westerse AstrologieSchriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , Software voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop