Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse Astrologie  

Het Ene

© roeland@dirah.nl

Als we alle gedachten die ooit gedacht zijn in miljoenen jaren door iedereen op een stapeltje zouden leggen dan zou dat stapeltje kleiner zijn dan een miljoenste milimeter. Hoe belangrijk zijn die gedachten welke ons in bezit nemen eigenlijk? Net als een fata morgana kunnen we ze niet zien of vastpakken, maar we laten er wel ons leven en handelen door bepalen. 

Gedachten komen, geven de indruk ontzettend belangrijk te zijn en verdwijnen vervolgens geruisloos. Waar zijn de gedachten die we gisteren zo belangrijk vonden gebleven?   

Gedachten zijn niet wie je bent, jij omvat je gedachten. Jij bent de ruimte waarbinnen de gedachten rondzweven. Ze komen, ze verdwijnen in de ruimte die jij bent.

Wolken zijn niet vastgeklonken aan de hemel. Ze komen en verdwijnen vanzelf. Laat ze komen en gaan. 

EEN PAPIEREN VLIEGTUIGJE

Advaita is een onderwerp waar je moeilijk over kunt doen, maar het is ook mogelijk om het simpel uit te leggen.
Zelf heb ik een uitgesproken voorkeur voor de simpele aanpak.
Het kan op de volgende manier uitgelegd worden:

Ik hou een vel papier voor de zaal en ik vraag wat is dit? Zaal antwoordt: een vel papier.

Vervolgens vouw ik het tot een papieren vliegtuigje en ik vraag wat is het nu? Zaal antwoordt: een papieren vliegtuigje.

Ik maak er een propje van en vraag wat is het nu? Zaal antwoordt: een propje papier.

Ik strijk het glad en vraag wat is het nu? Zaal antwoordt: een gekreukt stuk papier.

Daarna scheur ik het in snippers en ik vraag wat is het nu? Zaal zegt: snippers papier.

Dan de clou. Ik vraag wat is nu het wezenlijke aan dit voorwerp. Wat is dit voorwerp altijd geweest? Sommigen antwoorden papier.

Dan zeg ik, inderdaad gedurende al die stadia was het papier alleen in een andere vorm.
En zo is het met alles.
In onze beleving hebben de vormen die we zien een bepaalde stabiliteit, maar dat is niet juist. In de film the Time Machine zie je wanneer de bestuurder van de tijdmachine zich verplaatst heel snel mensen geboren worden en dood gaan, steden verrijzen en gaan weer onder. Vormen veranderen in een razend tempo. De bestuurder van de tijdmachine ziet alle vormen net zo snel veranderen als wij net met het papier.

Het enige wat wezenlijk is is dat wat nooit verandert, het kleinste waaruit alles is opgebouwd en dat is energie. Massa is een gestolde vorm van energie. Einstein heeft laten zien dat massa niets anders is dan energie (E=mc2).

Het is in feite hetzelfde spul. Je zou het enerterie kunnen noemen.

Er is slechts 1 allesomvattend veld waarin vormen ontstaan en vergaan. Niet de tijdelijke vormen zijn essentieel, maar dat veld.

Alles dat is is enerterie waarin en waardoor alles verschijnt. Dat is het Ene.  

EENHEID

Het water in het meer verdampt, wordt een wolk, regent uit, vormt een beek en wordt gedronken.

Het is allemaal hetzelfde water in een andere vorm. Is er verschil tussen het meer, de wolk, de regen, de beek en het water in het glas?

Een lichaam vergaat, het wordt opgenomen door de Aarde, dient als voeding voor de perenboom, de peer wordt opgegeten door een kind.
Is er verschil tussen de overledene, de Aarde, de perenboom en het kind?

Ik adem zuurstof en neem het op in mijn lichaam. Ik drink water en neem het op in mijn lichaam, ik eet voedsel en neem het op in mijn lichaam.
Waar houdt de zuurstof, het water en het voedsel op en wordt het mijn lichaam?

De geest heeft de neiging om alles op te delen. Vooral verschillen te zien. Dit is dit, dat is dat enz.
Maar die verschillen zijn illusie.

We denken dat we een afgescheiden individu zijn, maar zonder zuurstof, de warmte van de Zon, water, voedsel  e.d. zouden we het nog geen seconde uithouden.
Voorbij de illusie van afgescheidenheid is de eenheid.

DE VERSCHILLEN TUSSEN DE ECHTE WERELD EN DE WERELD DIE WIJ ERVAREN

De wereld zoals wij die ervaren is slechts een virtuele wereld die wordt gegenereerd door ons brein.
Je zou dit kunnen vergelijken met de werking van een plasma televisie.
Bij een plasma televisie licht het plasma op en schept een beeld.
Binnen ons brein is het bewustzijn dat 'oplicht' en een beeld schept.

Alles wat we zien, ervaren, voelen en horen is slechts mindstuff (chitta). Bewustzijn schept een beeld en schept andere zaken zoals gevoelens, gedachten, geluid, smaak, geur, tastzin enz. 

Er zijn vele verschillen tussen de virtuele wereld en de echte wereld.
Een paar voor de hand liggend verschil is dat in de echte wereld geen kleuren bestaan. Er is slechts sprake van elektromagnetische straling van verschillende golflengten.

Ook is er geen geluid, het is een stille wereld. Wel zijn er golven die door ons ervaren worden als geluid.

Een belangrijker verschil is dat de echte wereld bestaat uit energie, terwijl wij een verschil ervaren tussen materie en energie. 
Materie is een vorm van energie (E=mc2), je zou het bevroren licht kunnen noemen, maar wij ervaren dat niet zo.
Er zijn geen vaste voorwerpen in de echte wereld, maar slechts energie die bestaat uit leegte.

Het belangrijkste verschil is echter dat in de echte wereld alles één is. Het is een alomvattend energieveld en alles is met elkaar verbonden. Wij ervaringen scheidingen tussen voorwerpen, maar dat is schijn.
Of je het nu leuk vindt of niet je bent een met de persoon waar je misschien ruzie mee hebt, met alle misdadigers en alle heiligen van deze wereld. Sterker, je bent een met alles wat ooit bestaan heeft (waar ook in het universum) en ooit zal bestaan. Dus je bent ook een met Julius Caesar, Napoleon, Stalin, een vulkaan op Mars, whatever.. 

De persoon is een stukje energie dat denkt dat het geïsoleerd is, maar dat is een illusie. 

Dit doorvoelen is de kern van spiritualiteit. Als we vertrouwen op onze zintuigen is dat onmogelijk, want deze geven een dualistische wereld weer. Echter er is ook zoiets als een spiritueel gevoel, een soort spirituele intuïtie, een weten over wie we werkelijk zijn.   

Er is maar één van ons hier. Dat is het grootste verschil tussen de virtuele wereld en de echte wereld. Jij en ik zijn dezelfde.

Dit weten is de kern van spiritualiteit. Het gaat dan niet om een intellectueel weten, maar het gaat om een doorvoelt, zeker weten.
Spiritualiteit is niet iets doen. Het is niet leuk bezig zijn met van alles en nog wat, het is weten dat je alles bent.

Volgens Ramana Maharshi gebeurt dat als het idee dat er een persoon is die iets doet wegvalt. Als het idee van afgescheidenheid wegvalt dan blijft enkel de eenheid over. Het proces verloopt dan ook niet via iets toevoegen (een idee van eenheid), maar via iets wegvallen (het idee van een afzonderlijke persoon).

Wat je bij vrijwel alle 'spirituelen' ziet is dat men het idee van eenheid toevoegt aan het bestaande idee van een persoon.
In dat geval krijg je rare redeneringen waarbij de persoon de eenheid zou kunnen gebruiken om zijn (ego-)doeleinden te bereiken. Dat is onzin. Iets wat een illusie is (de afzonderlijke persoon) kan op geen enkele manier datgene wat waar is (de eenheid) gebruiken voor zijn doeleinden. De illusie maakt deel uit van eenheid en is op geen enkele manier een afgescheiden deel ervan.

Brahman is de enige waarheid, de wereld van ruimte en tijd is een illusie.

Er is geen verschil tussen Brahman en het individuele zelf. 

Adi Shankara Als je op onderstaande afbeelding klikt krijg je informatie over mijn boek over non dualiteit.  

 
Andere verwante pagina's op deze site:

Xin Xin Ming: door mij vertaald oud Chinees gedicht over de essentie van Advaita, eenheid en verlichting

Wetenschap en Non Dualiteit 

Je Ware Natuur

Teksten uit Jij bestaat niet

Mijn Blog Advaita

 

Andere pagina's van deze site:

Westerse AstrologieSchriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , Software voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop