Pagina met hoofdmenu van deze website

Andere pagina's over Chinese/Japanse Astrologie op deze site: Cursus Chinese Astrologie I Vier Pilaren Astrologie  Boek Chinese Vier Pilaren Astrologie  Feng Shui en de Stad Uitleg Vier Pilaren Astrologie  Maak je eigen Vier Pilaren Horoscoop  Uitleg Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou  Handleiding Zi Wei Dou Shu Nine Star Ki, algemeen  Nine Star Ki, voorspellend

Fengshui1.jpg (50295 bytes)WAT JE MOET WETEN OVER FENG SHUI VOORDAT JE EEN FENG SHUI CONSULT LAAT DOEN  

OVER FENG SHUI ADVIEZEN DIE SOMS VERSCHILLEND KUNNEN UITPAKKEN

door Drs. Roeland de Looff, copyright Roeland de Looff

WAT DOET EEN FENG SHUI ADVISEUR?

Een Feng Shui adviseur zal vaststellen welke ruimtes in een huis het meest geschikt zijn voor welke activiteiten.

Tevens zal hij of zij adviezen geven om het gunstige karakter van bepaalde ruimtes te versterken en ongunstige trekjes van ruimtes te behandelen.

Behalve adviezen omtrent het meest optimale gebruik kunnen deze adviezen gaan over het plaatsen van waterelementen, andere voorwerpen (bijv. windchimes), bloemen en planten, kleuradviezen. Sommige adviseurs zullen komen met stapels Boeddhabeelden,, Chinese leeuwen en geluksbrengende eenden. Anderen zullen het houden op eenvoudiger methoden.

Zelf denk ik dat eenvoud het meest effectief is. Bovendien is het nergens voor nodig om je huis vol te zetten met Chinese artefacten. Voorwerpen uit de eigen cultuur en beleveniswereld kunnen minstens zo effectief zijn. 

De bedoeling van deze adviezen is dat de energieŽn van een ruimte meer in balans worden gebracht en dat de natuurlijke harmonie in het huis vergroot wordt. Hierdoor zullen mensen zich prettiger voelen en is het zelfs mogelijk dat het mensen meer voor de wind gaat.

Fengshui2.jpg (29299 bytes)HET FENG SHUI ADVIES

Als mensen een Feng Shui adviseur laten komen dan verwachten ze een deskundig advies. Dat zullen ze in de meeste gevallen ook wel krijgen, maar dan wel een advies volgens de benaderingwijze van de desbetreffende adviseur.

Er zijn verschillende Feng Shui scholen (benaderingswijzen). Niet al deze scholen zijn even authentiek.

Uiteraard doet iedere consultant zijn werk naar beste kunnen. Echter het lijkt mij zinvol dat het publiek op de hoogte is van de verschillende Feng Shui scholen omdat de achtergrond van de adviseur bepalend is voor het advies dat hij of zij zal geven. Laat een andere adviseur komen die een andere benaderingswijze aanhangt en je krijgt een totaal ander, vaak tegengesteld advies.

BLACK HAT FENG SHUI

De eerste benadering is de z.g. Black Hat Tantric Sect benadering. Het betreft hier een  vereenvoudige vorm van Feng Shui die in de zeventiger jaren in de VS is ontstaan. Vooral door zijn eenvoudige karakter is deze daar snel populair geworden.

Hieronder staat de Ba Gua (Feng Shui figuur) waar Black Hat Feng Shui gebruik van maakt.

Blackhat.jpg (47572 bytes)

In een Ba Gua figuur wordt schematisch aangegeven welke delen van het huis geschikt zijn voor welke activiteiten.

Bij bovenstaande figuur wordt dit bepaald aan de hand van de plaats van de voordeur (in de figuur genoemd Front Door direction).

Black Hat gaat er vanuit dat altijd het deel van het huis dat zich bevindt nabij de voordeur geschikt is voor carriťre (career prospects).  De sector links van de voordeur is geschikt voor studeren (eduction), de ruimte tegenover de voordeur voor het scheppen van roem (career and fame), de ruimte rechts daarvan is geschikt voor intieme relaties (marriage prospects) enz.

Bij deze benadering wordt niet gekeken naar het bouwjaar, niet naar de oriŽntatie (kompasrichting) van het huis en niet naar de horoscopen van de bewoners.

windchime.jpg (1599 bytes)WINDRICHTINGEN FENG SHUI

Een stap vooruit is het aanpassen van de Ba Gua (Feng Shui figuur die wordt gebruikt voor het bepalen van het karakter van ruimtes) aan de windrichtingen. Dit is een school die ik vooral in Europa regelmatig tegenkom en met name gebruikt wordt door mensen met een achtergrond in de binnenhuisarchitectuur. Een groot deel van de Nederlandstalige Feng Shui websites en Feng Shui boeken geven informatie over de windrichtingen methode.

De bovenstaande Ba Gua wordt dan niet gekoppeld aan de plaats van de voordeur, maar aan de windrichtingen. Waar in de Black Hat figuur Location of Frontdoor staat bevindt zich bij de windrichtingen school het Noorden (bij Chinese Feng Shui diagrammen staat meestal het Noorden onderaan en het Zuiden boven). Voor het overige lijkt deze school wat betreft adviezen sterk op de de Black Hat school.

interieurgeel.jpg (14219 bytes)Volgens deze benadering is het bijv. gunstig als in het Noord Oosten een studeerkamer (education) ligt (in plaats van links van de voordeur zoals bij Black Hat). Daar moet dan bij voorkeur de kleur geel benadrukt worden, want het Noord Oosten is een aarderichting (volgens de Chinese kleurenleer is geel de kleur van aarde)

In het Zuid Oosten moet je je financiŽle administratie doen, want daar ligt de hoek van rijkdom (wealth). Daarin moet bij voorkeur de kleur groen benadrukt worden, want groen is de kleur van het element hout en het Zuid Oosten is een houtrichting.  

 

interieurrood.jpg (25031 bytes)Het Zuiden is een goede plaats om je public relations te doen, want deze plaats schept Roem (fame and reputation). De kleur rood zou daar benadrukt moeten worden.

En zo gaat de analyse verder.

Probleem is dat voor 7/8 van de mensen de voordeur niet samenvalt met het Noorden. Stel je laat eerst een Black Hat adviseur komen. En stel je voordeur ligt op het Zuiden dan zul je als je daarna een adviseur van de windrichtingenschool een rapport laat opstellen een volledig tegengesteld advies krijgen. Slechts 1/8 van de mensen krijgt hetzelfde advies.

De windrichtingen benadering is een stap vooruit op Black Hat. Het leidt tot een advies waarbij de inrichting van het huis wordt aangepast aan het karaker van de omliggende windrichtingen en dat kan leiden tot een inrichting die meer in harmonie is met de natuur.   

Echter er zijn ook scholen die gebruik maken van persoonsgebonden Ba Gua's en mathematische figuren.

 

Bagua2.gif (22588 bytes)PERSOONLIJKE BA GUA 

Sommige Feng Shui adviseurs werken met persoonlijke Ba Gua's. Aan de hand van het geboortejaar van een persoon wordt vastgesteld welke van acht verschillende Ba Gua's bij hem hoort. Op basis daarvan worden gunstige en minder gunstige windrichtingen vastgesteld en een advies gegeven over passende activiteiten en behandelmethoden van ruimtes (plaatsing van waterelementen, passende kleuren enz.).

We werken dus nu niet met ťťn Ba Gua figuur, maar met acht verschillende, waarvan ťťn geldt voor een bepaalde persoon. Als er verschillende mensen in een huis wonen hebben die vaak verschillende persoonlijke Ba Gua's. Aan de hand van deze methode kan dan worden bekeken welke ruimtes voor bepaalde personen het meest geschikt zijn. 

 

24Mdiagram1.jpg (13934 bytes)FLYING STARS (XUAN KONG) METHODE

Deze methode wordt ook wel genoemd Xuan Kong Feng Shui oftewel klassieke Feng Shui. De methode is populair in AziŽ zelf en bij mensen die streven naar traditionele Feng Shui. 

Het is niet mogelijk om deze methode in een kort artikel compleet uit te leggen. Ik kan slechts in het kort aangeven hoe tot de Flying Stars figuur (Flying Stars Ba Gua) wordt gekomen.

1. Er wordt gekeken naar in welke periode van 20 jaar een huis gebouwd is. In totaal zijn er 9 mogelijke perioden.

2. Er wordt gekeken naar welke windrichting het huis georiŽnteerd is. Het aantal mogelijke windrichtingen is niet 8 zoals bij de andere scholen, maar 24.

Dit betekent dat er in totaal 9 maal 24 = 216 verschillende figuren mogelijk zijn.

Dit levert een horoscoop van een huis op die op basis van exacte kompasmetingen en de bouwperiode wordt vastgesteld.

Ik ben astroloog en gewend om te werken met complexe horoscooptekeningen. Wat mij aanspreekt in deze methode is dat er zoveel verschillende horoscopen mogelijk zijn. Het gaat hier dan ook om een met astrologie vergelijkbare methode van Feng Shui beoefening. Soms wordt deze methode astrologische Feng Shui genoemd.

Een nadeel van deze methode is wel dat hij nogal ingewikkeld is en een complexe analyse vereist over welke ruimtes voor welke activiteiten geschikt zijn en wat de geschikte behandelmethoden zijn.

HOE GROOT IS DE INVLOED VAN DE FLYING STARS EN DE PERSOONLIJKE BA GUA'S?

Ook ben ik eerlijk gezegd niet zo overtuigd van hoe sterk de invloed van die flying stars zijn. Werkt het eigenlijk wel? Dat is voor mij een open vraag. Wel heb ik gezien dat beoefenaren van flying stars de neiging hebben om zich erg te richten op z.g. ongunstige sterren en dat leidt tot angstdenken. Dat angstdenken is zeker niet productief.

Soorgelijke ervaringen heb ik ook met het werken met de persoonlijke Ba Gua. Ik ben er niet van overtuigd dat het werkt, maar het geeft wel aanleiding tot naar mijn mening onnodig angstdenken. 

Op dit moment neig ik er naar om de windrichtingen methode het beste te vinden eventueel aangevuld met flying stars berekeningen, maar dat is niet noodzakelijk. De windrichtingen methode leidt in ieder geval tot een goede inrichting, harmonie met de natuur en heeft geen bij effecten zoals onnodig angstdenken.

Hieronder tref je een voorbeeld van een Flying Stars horoscoop. 

flyingstars.jpg (15643 bytes)

In iedere sector van de uit acht sectoren bestaande figuur, bevinden zich drie getallen die nauwkeurig geÔnterpreteerd moeten worden. Op basis van die interpretatie geeft de Flying Stars - Xuan Kong adviseur zijn adviezen. Die adviezen zullen waarschijnlijk anders zijn dan de adviezen die op basis van andere methoden gegegeven worden.

steentuin.jpg (22302 bytes)CONCLUSIE

Ik zou willen aanraden om als je contact opneemt met een Feng Shui adviseur om te vragen op welke methode hij of zij zich baseert. Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij die methode.

Overigens bevatten alle hiervoor genoemde Feng Shui methoden adviezen betreffende de algemene inrichting van ruimtes, bijv. waar het goed is om ramen te hebben, waar deuren geplaatst dienen te worden. Deze visies zijn bij alle methoden min of meer hetzelfde, dus naast verschillen zijn er ook veel overeenkomsten.   

Verder dient men te beseffen dat alle hiervoor genoemde methoden bezig zijn met het scheppen van harmonie in de woonomgeving. Op hun eigen manier slagen ze daar in, maar uiteraard op basis van hun eigen filosofie en uitgangspunten. Het is van belang dat je zelf nagaat welke filosofie en welke uitgangspunten je het meeste aanspreken. 

De volgende link geeft informatie over een publicatie waarin met name veel aandacht wordt besteed aan Flying Stars, de persoonlijke Ba Gua's en Vormen Feng Shui.

Voor Feng Shui consulten over je woning en energetische reiniging kun je terecht op http://fengshui-visie.com/

Andere pagina's over Chinese/Japanse Astrologie op deze site:

> Cursus Chinese Astrologie I Vier Pilaren Astrologie
> Boek Chinese Vier Pilaren Astrologie 


De andere pagina's van deze site:

Bouw je eigen zonne observatorium , Horoscoopanalyses , Online Astrologische Boekwinkel , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Cursus Chinese Astrologie , Artikel Chinese Astrologie , Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop