Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of  JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieBalinese Astrologie

eenheid met het universum ervaren door ho'oponopono

Klik op de boektitel hierboven om dit fantastische boek te bestellen.

Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede

Ho'oponopono is een sjamanistische methode uit Hawaii die ervoor zorgt dat ons ego op 1 lijn komt met ons Ware Zelf.

Je spreekt het uit als Ho o pono pono.

Velen van ons zijn gevangenen van ons onderbewustzijn. Het zijn de programma's van het onderbewuste die het merendeel van ons handelen en onze gedachten beinvloeden.

De oplossing? Vrijkomen van de ketenen van het onderbewuste. Door een paar simpele zinnetjes te zeggen maak je contact met het bovenbewuste en worden de programma's die het onderbewuste domineren defintief weggebrand. Deze zinnetjes zijn.

Ik hou van je (I love you)

Bedankt (Thank you)

Het spijt me (I am sorry)

Vergeef me alsjeblieft (Please forgive me)

Zeg deze zinnetjes altijd en vooral als er zich problemen voordoen. Je zult zien dat op het moment dat je zegt ik hou van je tegen jezelf of het universum dat angst en ergernis verdwijnen. Pure liefde en harmonie komen er voor in de plaats. Als je Ho'oponopono beoefent voel je je meteen beter. Het is alsof je een andere wereld binnengaat. 

De vier zinnetjes zijn sleutels die ervoor zorgen dat de energie van het universel kan binnenstromen in het bewustzijn. Vervolgens ruimt die energie allerlei oude programma's die zich in het onderbewuste bevinden op. Dat zijn programma's die te maken hebben met bijv. angst, zelfbeklag, pijn, teleurstelling, opgelegde normen enz. Het gaat dus niet om affirmaties, maar om sleutels die de energie van het onderbewuste vrijmaken en je helpen om schoon te worden van oude programma's.
Beoefenaren van Ho'oponopono hebben het over cleanen, schoonmaken, vrijworden van oude pijn.

Je zegt niet vergeef me alsjeblieft tegen het universum, omdat het universum het nodig heeft om het van jou te horen.

Je zegt het omdat jij het nodig hebt om het te horen.

Dr. Hew Len 

 

Iedere keer als je een probleem hebt, ben jij erbij.

Dr. Hew Len

 

Daarom verbeter de wereld verbeter jezelf!

Als er zich in je leven een probleem voordoet dan is dat tevens een kans om af te rekenen met het oude programma in je onderbewuste dat de oorzaak is van dat probleem. Daarom wees dankbaar voor het probleem. Zeg dank je wel tegen het universum. Want doordat het programma zichtbaar wordt kan het gewist worden. Geef het universum de kans om dat te doen. Verbindt jezelf met de liefde van het universum. Zeg bedankt en ik hou van je.

Maak excuses aan het universum dat er zich zo'n probleem heeft voorgedaan. Zeg het spijt me en vergeef me alsjeblieft

Jij bent perfect, het universum is perfect, maar om de een of andere reden en het doet er niet toe waarom, heb jij een programma in je onderbewuste toegelaten dat problemen veroorzaakt. Je kunt het vergelijken met een virus. Meestal is het onduidelijk hoe je een virus oploopt. Het is ook niet zo belangrijk om dat te weten, maar wil je je werkelijke potentie kunnen zijn dan is het belangrijk er van af te komen.  

Dr. Hew Len

Je kunt enkel opereren vanuit je onderbewuste of bovenbewuste. Het is onmogelijk om vanuit beide tegelijkertijd te opereren.

Vrijwel iedereen opereert vanuit het onderbewuste en derhalve vanuit onderbewuste programma's.

 

Dus heb je problemen lief: zeg I love you tegen je problemen en het universum

Elk probleem, wat het ook is, geeft aan dat er een oud programma losgelaten moet worden. Het probleem biedt een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met dat oude programma en aan het universum te vragen het los te kunnen laten.

Het universum zal transformerende energie sturen waardoor dat kan gebeuren.

Problemen zijn daarom de eerste stap tot heling, althans als je de kans tot heling aangrijpt.

 

Het verhaal van de psycholoog die patienten genas, zonder hen te zien.

One wholly egoless therapist could heal the world without a word, merely by being there. No-one need see him or talk to him or even know of his existence. His simple Presence is enough to heal.

Psychotherapy Pamflet, Course in Miracles.

Hoe kwam Joe Vitale in aanraking met Ho'oponopono? Hij had een verhaal gehoord over een psycholoog die patiënten kon genezen zonder ze te zien. De psycholoog werkte in een kliniek waar zwaar gestoorde criminelen werden behandeld. Voordat hij er kwam was het er een puinhoop. Staf die overspannen en ziek werd, veel onveiligheid enz. Echter toen hij daar ging werken ging het beter. De patiënten genazen op miraculeuze wijze.

Het wonderlijke is dat de genezingen plaatsvonden zonder dat de psycholoog de patiënten zag. Hij deed een soort genezing op afstand. De psycholoog ging ervan uit dat de patienten deel uitmaakten van zijn wereld en dat hij verantwoordelijk was voor alles wat deel uitmaakte van zijn wereld en dat hij alles in zijn wereld kon genezen via de eenvoudige methoden van Ho'oponopono. Dus keek hij slechts naar de dossiers van de patiënten en zei ondertussen:

I love you (tegen het universum), please forgive me (voor de imperfecties in mijn wereld), I am sorry (voor de imperfecties in mijn wereld), thank you (voor de mogelijkheid om de imperfecties te genezen).

Die psychiater is Dr. Hew Len en Joe Vitale kwam hem op het spoor. Samen met hem heeft hij het revolutionaire boek Zero Limits geschreven.     

Het beperkte ego

Uit onderzoek blijkt dat minder dan 1 procent van de informatie die om ons heen beschikbaar is ook werkelijk door ons wordt waargenomen. We hebben geen idee wat er werkelijk aan de hand is.

Wetenschappers denken dat we in een realiteit van minstens 10 dimensies leven. Dat de realiteit is opgebouwd uit vibrerende energiedeeltjes die zich soms als energie soms als materie gedragen (zie de vergelijking E=mc2 van Einstein). Hoewel we vaste stof waarnemen is er eigenlijk slechts leegte. Het zichtbare licht is maar een klein deel van het electromagnetische spectrum. We zijn bijvoorbeeld omringd door radio golven die we niet kunnen zien en vele andere zaken die we niet kunnen waarnemen. De waarneming van het ego is aantoonbaar onjuist. Daarom is afgaan op de informatie van het ego zinloos.

Intenties die we hebben worden vaak gevormd door ons ego. Maar het ego heeft maar beperkt inzicht. Beter is het om ons over te geven aan het universele zelf. En de oude programma's die in het onderbewuste zitten op te ruimen, zodat we ons kunnen openen voor de wijsheid van het universum.

Velen die the Secret hebben gezien formuleren intenties: Doelstellingen over wat ze willen bereiken. Echter wie formuleert die intenties? Vaak het ego, beinvloedt door het onderbewuste. Het is beter om contact te maken met de wijsheid van het universele. Ho'oponopono leert hoe je dat kunt realiseren.

Uitgebreide Ho'oponopono statement

Het is mogelijk om de zinnetjes aan elkaar te voegen en in een context te plaatsen. Bijvoorbeeld stel dat er in je leven iets vervelends gebeurt (wat altijd te herleiden is op oude programma's).
Wat je dan zou kunnen zeggen is het volgende:
Ik hou van je oude herinneringen of programma's, maar het is nu tijd om jullie te laten gaan. Ik vergeef mezelf voor het scheppen van deze situatie in mijn leven. Bedankt voor deze gelegenheid om jullie (de programma's of de herinnering) in liefde te laten gaan.
In deze statement zijn drie van de vier zinnetjes verwerkt.
Bedoeling van deze statement is om
1. Te accepteren wat er is, ook als wat zich in de realiteit voordoet vervelend lijkt. Een probleem wordt gezien als een kans om iets ouds op te ruimen en daarom als iets positiefs.
2. De energie van oude programma's op een liefdevolle manier vrij te laten. Alleen als je iets lief hebt kan het vrijgelaten worden. Als je je verzet tegen oude programma's wordt het alleen maar erger. Daarom is liefhebben van de realiteit zoals die is een voorwaarde tot schoonmaken van het onderbewuste. 

Hier is het originele gebed van Morrnah, de kahuna (healer) waarvan Dr. Hew Len de techniek geleerd heeft. Dit gebed is wellicht ingewikkelder als de vier basiszinnetjes van Dr. Hew Len, maar het gebed heeft een bijzondere kracht. 

Eenheid van Goddelijke schepper, vader, moeder, zoon en dochter. Als ik, mijn familie en voorvaderen U, uw familie of voorvaderen heb beledigd door woorden, daden en handelen vanaf het begin van de schepping tot het heden dan vraag ik U om vergiffenis.

Laat dit alle negatieve herinneringen, blokkades, energieen, vibraties schoonmaken, purificeren en loslaten en ze transformeren in puur licht.

En het is gebeurt.

Morrnah  

Oefeningen

Schoonmaken helpt je om de hypotheek op je ziel te verminderen.

Dr. Hew Len

Een groot deel van de effecten wordt bereikt door de vier zinnetjes. Echter ter stimulering van het proces bestaan er enkele oefeningen:

Stimulering meditatief bewustzijn: ademhalingstechniek

Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol beoefenen van Ho'oponopono is het gadeslaan van je gedachten. Zie het wanneer oude gedachten afkomstig van verouderde programma's opborrelen en besef wanneer het in het bijzonder nodig is om de vier zinnetjes te gebruiken.

Er is een goede oefening om het meditatieve bewustzijn te trainen.
> Adem in terwijl je tot 10 telt.

> Hou vervolgens je adem enige tijd in.
> Adem uit terwijl je tot 10 telt.
Doe dit in totaal 10 keer.

Je kunt dit bijhouden door iedere keer als je zo'n ademhaling hebt gedaan een vinger van je hand omhoog te doen. Als alle vingers omhoog staan ben je klaar.
Ik doe dit regelmatig en het helpt om rust te scheppen en het meditatieve bewustzijn te stimuleren. Bovendien maakt de ademhaling je ook vrij van onbewuste programma's en negatieve (astrale) energieen. Volgens Dr. Hew Len hebben we behalve met onbewuste programma's ook te maken met negatieve astrale energieen die aan ons kleven. De ademhalingstechniek reinigt ons daarvan.

Schoonmaken van alles om je heen: aanraken

Pak een pen of staf waarmee je voorwerpen aanraakt terwijl je visualiseert dat je ze reinigt van negatieve en oude energie. Doe dit name met je computer, meubelen of (onaangename) brieven. Je kunt ook simpelweg met een vinger zaken aanraken terwijl je visualiseert dat je ze reinigt. Dit schept harmonie en brengt die voorwerpen op 1 lijn met je Ware Zelf. Terwijl je aanraakt kun je het zinnetje Ik hou van je uitspreken. 

Ook de ruimte om je heen kan gereinigd worden door middel van space clearing. Visualiseer dat alle negatieve energieen in de ruimte waarin je je bevindt het raam uitgaan en positieve helende energie vanuit de kosmos binnenkomt.

Reinigen van je lichaam, gekleurd water

Drink veel water. Bijna iedereen drinkt te weinig water, wat leidt tot schade aan de gezondheid. Een speciale  Ho'oponopono techniek is het werken met gekleurd water. Koop een gekleurde fles van glas en doe er water in. Zet de fles 1 uur in de Zon of onder een ouderwetse gloeilamp (niet onder een TL buis of spaarlamp). Drink vervolgens dit speciale water op. Je kunt je er ook mee wassen of je tanden poetsen.   

Dr. Lew adviseert gebruik van een blauwe fles en dus het drinken van water waarin de eigenschappen van blauw zijn opgenomen . Echter naar mijn mening zouden ook andere kleuren kunnen voldoen, afhankelijk van wat de persoon nodig heeft. Blauwe flessen zijn moeilijk te krijgen. Echter groene flessen worden vaak gebruikt voor wijn en zijn derhalve in iedere supermarkt verkrijgbaar. Groen staat in de kleurentherapie bekend als een gunstige en rustgevende kleur. Het is een kleur die de mind tot rust kan brengen.

Ook geldt dat groen de dominante kleur is van het hartchakra (vierde chakra). Blauw wordt vaak geassocieerd met het keelchakra. Blauw geeft vrede, rust, geloof in anderen, spiritueel inzicht  en zuivering. Groen geeft genezing, groei, liefde en rust.  

Zie de volgende interessante passage uit het blad Topaz: 

Dit alles maakte dat we ons afvroegen of we de invloed van kleur ook kunnen proeven. Als experiment stelden we daarom zeven doorzichtige bakken op, gevuld met bronwater, elk beschenen door licht in een van de spectrumkleuren. Veel mensen waren hoogst verbaasd toen ze merkten dat ze een verschil konden proeven tussen water dat door verschillende spectrumkleuren was beschenen! Velen ondergingen 'rood water' als wrang, met een lichte ijzersmaak, 'geel water' als zoeter, 'blauw en groen water' als zachter en vriendelijker van smaak. Hoewel veel mensen een verschil konden proeven bij 'oranje, indigo en violet water', hadden de meesten moeite die smaken te omschrijven.

zie http://www.templatenetwork.org/topaz/06/nl/17.html voor het volledige artikel

voor uitgebreide informatie over de effecten van kleuren zie http://www.loesje.info/esoterie/kleuren_kennis.htm

De Gumtechniek

Beschrijf een probleem op dat je hebt. Vouw het papier waarop je het probleem hebt beschreven dicht of doe het in een enveloppe. Pak een gummetje en tap met het gummetje op het papier. Vraag het universum om alle herinneringen die met dit probleem te maken hebben te wissen en te veranderen in puur licht. Nadat je dit 1 keer hebt gevraagd kun je tijdens het verdere tappen de vier zinnetjes herhalen. 

auteur: Roeland de Looff roeland@dirah.nl

Verdere inspiratie vind je op mijn pagina met spirituele teksten uit mijn boek 'Jij bestaat niet'

Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse Astrologie