Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse Astrologieboekchinees.jpg (2186 bytes)Balinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)hopo.jpg (2012 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)links.jpg (2013 bytes)advaita.jpg (1645 bytes)

ASTROLOGISCHE RAPPORTEN:  WESTERS OF VEDISCH

afbmandala.JPG (34759 bytes)


DOOR DE ASTROLOOG GESCHREVEN RAPPORTEN

Hoofdlijnrapporten geven zoals de naam al aangeeft de hoofdlijnen weer van de horoscoop. Het zijn beknopte rapporten door mij geschreven (dus geen computerrapporten) van 2 A4.

Op het aanvraagformulier van het hoofdlijnenrapport wordt gevraagd om achtergrondinformatie. In ieder geval is achtergrondinformatie over belangrijke onderwerpen als relaties en werk wenselijk.   

Hoofdlijnrapporten worden als bijlage bij een email bericht verzonden binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling.  


SCHRIFTELIJK RAPPORT (WESTERS)

In dit rapport van 2 A-4 wordt op een beknopte manier aandacht gegeven aan je sterke en zwakke punten. Wat zijn je sterke punten en hoe kun je die zo goed mogelijk benutten? Wat zijn je zwakke punten en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Het rapport bevat een karakteranalyse, maar bevat geen voorspellingen. Wel geeft het meer inzicht in je innerlijke drijfveren. 

Het is geen computerrapport maar wordt geschreven door de astroloog drs. Roeland de Looff. De kosten zijn Euro 75.


SCHRIFTELIJK RAPPORT (INDIAAS)

In dit astrologische rapport van 2 A-4 wordt op een beknopte manier een overzicht gegeven van de belangrijkste inhouden van je Vedische (Indiase) horoscoop. Aandacht wordt geschonken aan je sterke en zwakke punten. Ook wordt aangegeven hoe je de zwakke punten kunt neutraliseren bijv. door het dragen van bepaalde stenen, chanten van mantra's kleuren of het toepassen van gedragsmethoden.

Het rapport bevat geen voorspellingen, maar wel wordt aangegeven in wat voor planeetperiode je zit en wat deze periode voor mogelijkheden biedt. De kosten zijn Euro 85. Dit rapport wordt geschreven door drs. Roeland de Looff.


Wijze van bestellen: Stuur een mail met je naam, geboortedatum, tijd (schrijf 4 uur 's-middags als 16.00 uur) en geboorteplaats naar roeland@dirah.nl
Geef tevens wat achtergrondinformatie over bijv. je relaties, werk en eventuele problemen die er spelen. Laat ook weten of je een Westers of een Indiaas rapport bestelt.

Je ontvangt een bevestiging.
Nadat je de bevestiging hebt gekregen kun je het bedrag overmaken op IBAN: NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg.


VERSCHIL TUSSEN WESTERS EN VEDISCH (INDIAAS) RAPPORT

Het Westerse rapport richt zich vooral op psychologische achtergronden en zal vanuit die invalshoek aanbevelingen doen.
De aanbevelingen in het Vedische (Indiase) astrologische rapport richten zich vooral op de Vedische behandelmethoden (o.a. voor jou geschikte kleuren, stenen, mantra's en gedragsmethoden).

Ik geef geen mondelinge consulten meer, maar beperk me tot het aanbod zoals weergegeven op deze site. 

ENGELSTALIGE COMPUTERRAPPORTEN

VEDISCH ASTROGISCH COMPUTER RAPPORT VAN JE EIGEN HOROSCOOP (ENGELSTALIG)

Dit Engelstalige computerrapport op basis van Vedische Astrologie wordt geleverd als een pdf bestand die als email attachment aan je wordt toegezonden. Als je wilt kun je het zelf uitprinten. 

Het omvat je Vedische horoscoop, een aantal belangrijke harmonische horoscopen, Shadbala (systeem om de kracht van planeten te meten, de kracht van de planeten wordt op een eenvoudig leesbare manier weergegeven in de vorm van een grafiek) en een overzicht van planeetperiodes, subperiodes en sub sub perioden gedurende 120 jaar.

Het omvat 35 pagina's aan interpretatieve teksten. Deze geven informatie over wat je Vedische horoscoop voor jou betekent.

Als extra's ontvang je speciale pdf's over de betekenis van de karmische as in je horoscoop (Rahu en Ketu) en planeten die in val of verhoging staan (die talenten of problemen symboliseren).
Een andere pdf beschrijft de core yogas in je horoscoop. Dit zijn planeetcombinaties die een grote invloed hebben op wat je tegenkomt in het leven.   

Aangezien dit rapport met de computer is gemaakt kan het een analyse die gemaakt wordt door een astroloog niet vervangen. Het kan tegenstrijdigheden en onduidelijkheden bevatten. Een goede Vedische astroloog zal dergelijke tegenstrijdigheden tot harmonie brengen. Een computer kan dat niet. Toch geeft het een indruk van hoe je Vedische (Indiase) horoscoop eruit ziet en wat dit betekent.

De kosten zijn Euro 10. De vergoeding is enkel bedoeld voor het maken van de rapporten. Het omvat niet het verder bespreken of bediscussiƫren van de resultaten.

Wijze van opgave: Stuur een mail met je geboortedatum, tijd (schrijf 4 uur 's-middags als 16.00 uur) en geboorteplaats naar roeland@dirah.nl
Laat ook weten dat je een computerrapport bestelt.
Je ontvangt een bevestiging.
Nadat je de bevestiging hebt gekregen kun je de Euro 10 overmaken op IBAN: NL 19 INGB 0000 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg.

Privacy statement
Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Cursus Chinese Astrologie , Artikel Chinese Astrologie , Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop , Bouw je eigen ZonnetempelMaak online je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop , Feng Shui, Feng Shui en stedebouw, Online Astrologische Boekwinkel, Advaita.