Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of  JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)voorspellingen.jpg (2870 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)

Sterrenstad

HOE DE HARMONIE TUSSEN MENS EN KOSMOS TE HERSTELLEN IN HET STEDELIJK ONTWERP

door drs. Roeland de Looff roeland@dirah.nl

De steden van de oude culturen stonden in het teken van de harmonie tussen mens en kosmos. Vaak was er een verband tussen het stedelijk ontwerp en wat men aan de hemel kon aantreffen.

In deze tijd is dat verband verloren gegaan. Hierdoor mist de mens het gevoel deel uit te maken van een natuurlijk en kosmisch geheel.

Om de verwondering in de stad terug te brengen en de harmonie te herstellen tussen mens, kosmos en natuur is het nodig dat in de stad elementen geplaatst worden welke die harmonie uitdrukken. In hetgeen volgt zal ik laten zien dat het mogelijk is om met eenvoudige middelen dit in bestaande steden te realiseren.

ZONNEWIJZERS

Een eenvoudig middel om mensen bewust te maken van natuurlijke ritmen is het plaatsen van zonnewijzers. Dit kan in parken, op pleinen eigenlijk overal.

Er zijn verschillende zonnewijzers. Het meest educatief zijn zonnewijzers waarbij de persoon op een bepaalde plaats gaat staan en dan aan de hand van zijn eigen schaduw de tijd afleest. Een dergelijke zonnewijzer leent zich goed voor plaatsing nabij speelplaatsen en scholen. Uiteraard zijn er ook eenvoudiger zonnewijzers en zonnewijzers waarbij niet een persoon maar een staaf de tijd aanwijst en die een kunstzinnig karakter hebben.

STERRENKUNSTWERK

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de piramides van het Oude Egypte geplaatst waren volgens het patroon van de constellatie Orion. Orion is een teken dat vooral in de winter duidelijk zichtbaar is.

Men zou in een park de locatie van de sterren van Orion en wellicht ook enkele sterren er om heen (bijv. Sirius, Procyon, Aldebaran, Castor, Pollux, Capella) op schaal kunnen weergeven. Dit zou goed kunnen door kleine piramides of andere elementen (bollen of wat dan ook).

Als deze worden uitgevoerd in reflecterend materiaal dan kaatsen ze het zonlicht terug en zien ze er overdag uit als kleine sterren. Dit doet denken aan de top van de piramides die vroeger ook uitgevoerd waren in materiaal dat het zonlicht weerkaatste.

In de winter kan de observeerder het verband zien tussen het sterrenkunstwerk en wat er aan de hemel te zien is. Dit effect wordt groter als men de kunstwerken welke de sterren weergeven verlicht (vooral binnenverlichting zou mooi zijn) en als er borden worden geplaatst die aangeven om welke ster het gaat.

Zowel de sterren van Orion als de andere sterren die ik hierboven genoemd heb zijn ook in de stad bij een heldere hemel duidelijk zichtbaar. Het geeft een bijzonder mooi effect als een waarnemer het kunstwerk zoals dat voor hem ligt gereflecteerd ziet aan de hemel.

ZONNE-OBSERVATORIUM

Het oudste deel van Stonehenge bestaat uit niet meer dan een cirkel met 56 palen. Deze palen zijn zo geplaatst dat deze aangeven waar als een waarnemer in het midden van het observatorium staat, deze de Zon kan zien ondergaan en opkomen op belangrijk momenten. Belangrijke momenten zijn onder andere: de winter zonnewende, de zomer zonnewende, de herfst equinox en de lente equinox.  

Stonehenge is vooral bekend geworden door de grote stenen welke in het midden van het complex staan, maar dat is een latere toevoeging. Het meest belangrijke aan Stonehenge is die cirkel van 56 palen, ook wel genoemd de Aubrey Holes. 

Zonne-observatoria zijn overal in Europa aan te treffen. De oude Europese culturen bouwden deze op duizenden plaatsen. Door zo'n eenvoudig zonne observatorium te realiseren sluit men aan bij een oud Europese traditie. Uiteraard is het mogelijk om de palen welke de belangrijkste punten markeren te markeren en extra mooi uit te voeren. Zo ontstaat een levend kunstwerk dat de bezoeker bewust maakt van de seizoenen.

Een dergelijk kunstwerk komt het beste tot zijn recht op de locatie waar vandaan men de Zon aan de horizon kan zien opkomen en ondergaan. Midden in een bos zou een minder goede keuze zijn omdat daar geen zicht is op de horizon.

MODEL VAN PLANETENSTELSEL 

Op een aantal plaatsen treft men schaalmodellen van het zonnestelsel aan. Voorbeelden daarvan zijn bijv. in Dwingeloo, Europlanetarium in Genk, Bad Kreuznach (Duitsland), Groningen (dat is daar tijdelijk gerealiseerd), Boston, Ithica, Peoria (USA).

Wat men kan doen is dat in het centrum van de stad een sculptuur wordt geplaatst dat de Zon weergeeft. Vervolgens worden sculpturen van de andere planeten geplaatst en wel op schaal. De afmetingen van de Zon en de planeten zijn op dezelfde schaal als de afstanden daartussen. Hierdoor wordt duidelijk hoe groot de afstanden in het zonnestelsel zijn. Het zonnestelsel bestaat beslist niet uit een paar grote bollen die om de Zon heendraaien.

De laatste sculptuur die Pluto aangeeft zal men dan ook in een (verre) buitenwijk aantreffen.

Het verdient de voorkeur dit te doen langs een lijn die zoveel mogelijk samenvalt met een rechte weg die loopt vanuit het centrum van de stad naar een van de buitenwijken. Voor dit schaalmodel maakt het niet uit in welke richting die lijn loopt. Als de weg aantrekkelijk is voor fietsers of een toeristische waarde heeft dan zou dat een toegevoegde waarde hebben. Voor een voorbeeld zie: http://www.bradley.edu/las/phy/astronomy/about_solar.html
De maten welke op die pagina genoemd zijn kunnen uiteraard aangepast worden aan de plaatselijke situatie. Zo is het mogelijk om alle maten te verkleinen met een willekeurige factor.  

CONCLUSIE

Hopelijk worden beleidsmakers aangesproken door bovenstaande voorstellen. Er is nog meer mogelijk, maar het bovenstaande vormt een uitstekend uitgangspunt. Mocht iemand nadere inlichtingen wensen over de uitwerking ervan dan is het altijd mogelijk om te mailen: roeland@dirah.nl  

Als alle voorstellen in het kader van een groot ontwerp gerealiseerd zouden worden dan gaat daar extra kracht van uit. Een stad waar dat gebeurt zou zich een sterrenstad kunnen noemen. Omdat zo'n samenhangend ontwerp nergens ter wereld is gerealiseerd zou dat aan een dergelijke stad een toeristische impuls geven. Op die manier betalen de kunstwerken zichzelf snel terug. Realisatie van bovenstaande voorstellen maken een stad aantrekkelijker, hebben een educatieve functie, maken de mensen bewust van de omgeving om hun heen en versterken het toeristische en dus economische potentieel van een stad.

Roeland roeland@dirah.nl

Roeland de Looff, Dirah Academie Internationaal

Copyright Dirah Academie Internationaal 

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dirah Academie materiaal uit deze site op wat voor manier dan ook te verspreiden.

De andere pagina's van deze site:

Verwante onderwerpen: Bouw je eigen zonne observatorium , Feng Shui en stedebouw.

Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Cursus Chinese Astrologie , Artikel Chinese Astrologie , Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie, De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop , Persoonlijke Voorspellingen , Feng Shui,