Voor astrologische opleidingen klik hier

Westerse Astrologie

Astrologie als middel tot groei

door drs. Roeland de Looff copyright: roeland@dirah.nl

Dit artikel geeft inzicht in de werking van de astrologie. Ook geeft het inzicht in hoe een astroloog werkt en wat precies wel en niet mogelijk is met astrologie.

WERKING VAN DE ASTROLOGIE

De astrologie werkt met planeten. Die planeten zijn symbolen voor deeltjes van onszelf. Zo symboliseert de Maan ons gevoel, De Zon ons centrale ik (de Zon is immers ook het centrum van het zonnestelsel), Mercurius de manier waarop we denken en spreken, Venus de manier waarop we relaties aanknopen en zo zijn er nog een aantal planeten die allemaal deeltjes van onszelf symboliseren en aangeven hoe we met iets omgaan.

De horoscoop, waar astrologen mee werken, is niets anders dan een "foto" van waar de planeten stonden op het moment dat we geboren werden. De horoscooptekening is een schematische weergave van die "foto".

De tekens, zoals Ram, Stier, Tweelingen etc. zijn partjes van de hemel. Ieder teken neemt 1/12 van de hemel in beslag. Nu worden aan ieder teken bepaalde eigenschappen toegeschreven, zo ziet men het teken Ram als "snel en vurig" is en het teken Stier als "traag en aards".

Indien een planeet in een bepaald teken staat dan vertoont die planeet de eigenschappen van dat bepaalde teken. Als iemand bijvoorbeeld Venus in Ram heeft dan zou die persoon op een "snelle en vurige" manier met relaties omgaan. Iemand met Venus in Stier zou daarentegen een "trage en aardse" wijze van benaderen van het levensgebied relaties hebben.

VASTPINNEN

Nu is dat natuurlijk een prima manier om iemand "vast te pinnen". Zo kunnen we tegen degene die Venus in Ram heeft zeggen "Geen wonder dat jij steeds weer opnieuw zo snel verliefd wordt, je hebt immers Venus in Ram" en tegen de persoon die Venus in Stier heeft zeggen we "Geen wonder dat je zolang aan die vriend of vriendin blijft hangen, je hebt immers Venus in Stier".

Nu kan het zijn dat bovengenoemde uitspraken waar zijn, maar het kan ook zijn dat ze nergens op slaan. In ieder geval zijn het versimpelingen van de rijke manier waarop planeetenergieen zich in bepaalde tekens kunnen uiten.

Het probleem van de astrologie is dat de astrologie werkt met symbolen die een grote variatie aan uitdrukkingsvormen hebben. Onder Venus vallen bijvoorbeeld niet alleen relaties, maar ook schoonheid, kunst en nog veel meer. Misschien dat iemand die Venus in Ram heeft bij voorkeur vurige kleren draagt en dat als het gaat om relaties andere invloeden die wellicht elders in de horoscoop te vinden zijn domineren.

INGEWIKKELD

Astrologie is eigenlijk best ingewikkeld. Het is moeilijk om een goed gevoel te ontwikkelen voor symbolen en waar die symbolen eigenlijk voor staan. Symbolen lijken zo abstract en dat zijn ze ook. Omdat we vaak niet houden van moeilijke dingen proberen we die symbolen liefst zo snel mogelijk concreet te vertalen, maar daarmee gaat de rijkdom van de symboliek verloren en komen we bij de horoscoopinterpretatie tot uitspraken die we niet altijd waar kunnen maken.

Ook een horoscoop zit vrij ingewikkeld in elkaar. De astrologie werkt niet alleen met planeten en tekens, maar ook met een groot aantal andere factoren zoals huizen (een andere manier om de sterrenhemel op te delen in partjes) en aspecten (de hoeken die planeten met elkaar maken).

ASTROLOGIE; EEN KUNST

Als we nu willen kijken naar hoe iemand met relaties omgaat dan moeten we niet alleen naar de stand van Venus in de horoscoop kijken, maar ook naar een groot aantal andere factoren. We moeten dan een zogenaamde relatie-analyse maken. Het is mogelijk dat we bij het maken van die relatie-analyse op tegenstrijdige aanwijzingen stuiten. Astrologie is een kunst, in die zin dat degene die de astrologie beoefent in staat moet zijn om middels een analyse van die voor een deel tegenstrijdige factoren te komen tot een totaalplaatje, dat logisch en duidelijk moet zijn.

Wat vooral belangrijk is, is om tot uiting te brengen dat iemand zelf kan kiezen hoe hij of zij een bepaald astrologisch symbool tot uiting brengt.

Middels een gesprek kan een astroloog proberen te achterhalen tot wat voor keuzes iemand geneigd is. Indien blijkt dat die keuzes niet bijdragen tot een optimaal levensgeluk dan kan de astroloog suggesties doen om zaken anders aan te pakken en bekijken wat er voor nodig is om dat ook werkelijk te kunnen doen (misschien moet er bijvoorbeeld verwerking van een jeugdtrauma plaatsvinden).

GUNSTIGE OF ONGUNSTIGE PLANEETSTANDEN BESTAAN NIET

Het is van essentieel belang te beseffen dat er geen "gunstige" of "ongunstige" horoscoopstanden bestaan. Iedere stand heeft zijn eigen mogelijkheden en geen enkele stand leidt tot "een leven in eenzaamheid en ellende". Wel is het mogelijk dat sommige standen moeilijker zijn dan andere. Echter die moeilijke standen kunnen iets aangeven dat mits met voldoende bewustzijn aangepakt, juist een sterk talent kan worden.

Iemand met Venus in Stier kan misschien wat traag zijn, maar het is ook mogelijk dat zo iemand een levensgenieter is, die de goede dingen van het leven weet te waarderen (een andere uitingsvorm van Venus in Stier).

Helaas wordt astrologie niet altijd zo beoefend. Sommige astrologen houden ervan om 'stevige uitspraken' te doen die zeker als ze negatief van karakter zijn de groei van een persoon eerder belemmeren dan bevorderen. Alleen als de keuzemogelijkheden benadrukt worden kan astrologie positief werken.

EEN DEN IS GEEN PALMBOOM

Natuurlijk is niet alles mogelijk of wenselijk. Een den is geen palmboom. Maar dit wil niet zeggen dat een den beter of slechter is dan een palmboom. Het is echter heel fijn om te weten dat een bepaalde boom een palmboom is en geen den, want een palmboom heeft een heel ander klimaat en verzorging nodig. Als je weet met wat voor soort boom je te maken hebt dan kun je beter voor die boom zorgen en zal die boom beter tot zijn recht komen.

Dat is dan ook het nut van het bekijken van een horoscoop. De horoscoop is een zaadje en met de juiste zorg kan dat zaadje uitgroeien tot iets moois. Maar maak eens de fout door de palmboom in Noorwegen te planten, dat wordt dus niks! Vandaar dat het belangrijk is om via de horoscoop te weten wat voor soort mens je bent en wat de krachten zijn die in je leven, zodat je daar op een positieve manier gebruik van kunt maken.

DE TOEKOMST VOORSPELLEN?

Zo is het ook met z.g. toekomstvoorspellingen. Uit vergelijking van de geboortehoroscoop met actuele planeetstanden kun je halen dat iemand op een bepaald moment met bepaalde energieen te maken hebt. Misschien dat je zelfs een inschatting kunt maken van de soort processen en het soort levensgebied waarop dat zich zal afspelen. Je kunt echter nooit een concrete voorspelling doen in de zin van "dat iemand over een jaar zal trouwen en twee kindertjes zal krijgen". 

DE VRIJHEID OM TE KIEZEN

Ik hoop dat ik met dit artikel de lezer kritischer heb gemaakt als het gaat om de manier waarop astrologie beoefend wordt. Ook hoop ik dat duidelijker is geworden wat met astrologie wel en vooral ook wat met astrologie niet mogelijk is. Astrologie is een middel tot groei, mits de astroloog mensen niet probeert vast te pinnen op bepaalde (negatieve) karaktereigenschappen en oplossingen aangeeft voor de moeilijke standen van de horoscoop.

Voor astrologische cursussen zie hierVoor rapporten klik hier.

Vragen? E-mail naar: roeland@dirah.nl

Roeland de Looff, Dirah Academie Internationaal

Copyright Dirah Academie Internationaal Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dirah Academie materiaal uit deze site op wat voor manier dan ook te verspreiden.

De andere pagina's van deze site:

Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Cursus Chinese Astrologie , Artikel Chinese Astrologie , Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou , Maak online je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie , De Indiase Maandierenriem , Ayurveda en de Vedische horoscoop , Bouw je eigen Zonnetempel, Feng Shui, Online Astrologische Boekwinkel , Verlichting, Advaita.