Opleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse Astrologie  

Xin Xin Ming

Jianzhi Sengcan (ongeveer jaar 600) vertaling door Roeland de Looff

copyright van de vertaling  roeland@dirah.nl

 

Het grote Pad is niet moeilijk

voor degenen die geen voorkeur hebben.

Wanneer voorkeur en afkeer allebei niet meer bestaan

wordt alles helder en duidelijk.

Maak het kleinste onderscheid,

en hemel en aarde worden van elkaar gescheiden.

Als je de waarheid wilt zien

vorm dan geen meningen tegen of voor wat dan ook.

Je afzetten tegen wat je niet prettig vindt

is een ziekte van de geest.

Wanneer de diepere betekenis van dingen niet wordt begrepen,

wordt de vrede van de geest onnodig verstoord.

Het Pad is als een grote ruimte,

waar aan niets gebrek is en waar niets te veel is.

Het is vanwege onze neiging om dingen te accepteren of te verwerpen

dat we niet de werkelijke aard van de dingen zien.

Leef niet in de greep van uiterlijkheden,

noch in gevoelens van leegte.

Wees stil in de eenheid van dingen en op die manier

zullen verkeerde meningen vanzelf verdwijnen.

Wanneer je activiteit wilt stoppen door passiviteit

zullen je inspanningen je vervullen met activiteit.

Zolang je in de ene of andere extremiteit blijft

zul je nooit Eenheid leren kennen.

Degenen die niet leven volgens de enkelvoudige Weg

zullen falen zowel in activiteit als passiviteit,

verklaring en ontkenning.

Des te meer je spreekt en denkt hierover,

des te verder zul je van de waarheid raken.

Stop met praten en denken,

en er is niets dat je niet zult kunnen weten.

Terugkeren naar de wortel is hetzelfde als betekenis vinden,

maar uiterlijkheden nastreven is hetzelfde als de bron missen.

Op het moment van innerlijke verlichting

is er een beweging buiten uiterlijkheden en leegte.

De veranderingen die plaatsvinden in de wereld van leegte

noemen we echt enkel vanwege onze onwetendheid.

Zoek niet naar de waarheid;

hou alleen op met meningen te koesteren.

Blijft niet in de dualistische staat.

Vermijd op een voorzichtige manier dergelijke activiteiten.

Als er ook maar een glimp overblijft van dit of dat,

van goed en kwaad,

dan zal de essentie van de geest verloren zijn in verwarring.

Hoewel alle dualiteiten van de Ene afkomstig zijn,

wees zelfs niet gehecht aan die Ene.

Wanneer de geest op deze manier onverstoord is,

kan niets in de wereld de geest beroeren.

En wanneer iets niet meer beroerd kan worden,

houdt het op te bestaan op de oude manier.

Wanneer geen onderscheid makende gedachten opkomen,

houdt de oude geest op te bestaan.

Wanneer gedachten objecten verdwijnen,

verdwijnt het denkende subject:

Als de geest verdwijnt, zullen objecten verdwijnen.

Dingen zijn objecten vanwege het subject (de geest):

de geest (subject) is zo vanwege dingen (object).

Begrijp de relativiteit van deze twee

en de werkelijke realiteit: de eenheid van Leegte.

In deze Leegte zijn de twee niet te onderscheiden

en elk bevat in zichzelf de hele wereld.

Als je geen onderscheid maakt tussen ruw en zacht

zul je niet in de verleiding komen tot het vormen van vooroordelen en meningen.

 

Om te leven volgens het Grote Pad is niet makkelijk en ook niet moeilijk.

Maar degenen met een beperkt blikveld zijn angstig en besluiteloos:

des te meer haast ze maken, des te langzamer gaan ze.

Iedere gehechtheid levert beperkingen op:

Zelfs gehechtheid aan het idee van verlichting

leidt naar het verkeerde pad.

Laat dingen op hun eigen manier zijn

en er zal geen sprake zijn van komen of gaan.

Gehoorzaam aan de aard van de dingen (je eigen natuur)

en je zult vrij en ongestoord je pad vervolgen.

Wanneer de gedachte gebonden is, is de waarheid verborgen

alles is dan vaag en onduidelijk.

En de verzwarende gewoonte van oordelen

brengt moeheid en verwarring.

Welk voordeel kan komen

van onderscheid en verdelingen?

Als je wenst voort te gaan op Het Ene Pad

wijs dan zelfs de wereld van zintuigen en idee�n niet af.

Inderdaad, hun volledig te accepteren

is hetzelfde als verlichting.

De wijze streeft geen doelen na

maar de dwaas ketent zichzelf.

Er is slechts één Dharma, niet velen.

Onderscheid komt op

vanwege de behoeften aan gehechtheid van de dwaas.

De geest te onderzoeken met de onderscheid makende geest

is de grootste van de fouten.

Rust en onrust ontstaan uit illusie;

met verlichting

is er geen voorkeur en afkeur.

Alle dualiteiten ontstaan uit onbegrip.

Ze zijn als dromen of bloemen in de lucht -

geen enkele zin om ze vast te grijpen.

Winst en verlies, goed en slecht,

zulke ideeen moeten

moeten meteen losgelaten worden.

Als het wakende oog nooit slaapt

zullen alle dromen van nature ophouden.

Als de geest geen onderscheid maakt,

de tien duizend dingen zoals ze zijn,

met dezelfde essentie.

Dit mysterie van eenheid te begrijpen

is hetzelfde als bevrijd te zijn van alle gehechtheden.

Wanneer alle dingen als gelijk worden gezien

wordt de tijdloze essentie van het Zelf bereikt,

Geen vergelijkingen of analogieen zijn mogelijk,

in deze staat zonder oorzaken en relaties.

Beschouw beweging als stationnair

en het stationnaire als beweging,

en zowel beweging als het stationnaire houden op te bestaan.

Voor de verenigde geest die handelt volgens dit pad

wordt al het ego gericht streven beeindigd.

Twijfels verdwijnen

en leven in werkelijk vertrouwen is mogelijk.

Onmiddellijk zijn we vrij van gehechtheden:

Niets hecht aan ons en wij hechten aan niets.

Alles is leeg, duidelijk en zelf-verlichtend,

zonder uitoefening van de kracht van de geest.

Hierbij zijn denken, voelen,

kennis en verbeelding van geen waarde.

In deze staat van zijn

is er geen zelf en geen ander.

Om direct in harmonie te komen met deze realiteit

zeg wanneer twijfel bovenkomt “niet twee”.

In deze “niet twee” wordt niets apart gezet ,

niets wordt buitengesloten.

Het maakt niet uit waar of wanneer,

verlichting betekent deze waarheid binnengaan.

Leegte hier, leegte daar,

en het oneindige universum

bevindt zich voor je ogen.

Oneindig groot of oneindig klein;

geen onderscheid, want onderscheid is verdwenen

en er zijn geen grenzen meer te zien.

Hetzelfde met Zijn en Niet-Zijn.

Verspil geen tijd met twijfel en redeneringen.

Die niets met dit te maken hebben.

Eén ding, alle dingen,

gaan voorbij en mengen zonder onderscheid.

Om in dit inzicht te leven

betekent zonder angst te zijn over imperfectie.

Om in dit te leven is de weg naar non-dualiteit,

want de non-dualiteit is één met de vertrouwende geest.

Woorden!

Het Pad is voorbij taal,

want in het Pad is

geen gisteren

geen morgen

geen vandaag.

Voor informatie over mijn boek over non dualiteit kun je klikken op onderstaande afbeelding. 

Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of  JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogInformatie over Gedichtenbundelsenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)voorspellingen.jpg (2870 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)boekchinees.jpg (2186 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)hopo.jpg (2012 bytes)inwijding.jpg (1700 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)links.jpg (2013 bytes)verlichting.jpg (1858 bytes)advaita.jpg (1645 bytes)